חשוב לציין שכל החיישנים, המצלמות והמטוסים הנם בבעלות מלאה של החברה.
מגוון החיישנים והמטוסים מאפשר לנו להתאים את הכלים הטובים ביותר הדרושים לאופי המשימה, בהתאם להגדרות הלקוח, בארץ ובחו"ל.

צילומי אויר אנכיים

צילומי אויר בניצב לקרקע המבוצעים במצלמות מיפוי ברזולוציות ובגבהים שונים, עבור אורתופוטו ומיפוי פוטוגרמטרי. לאופק מאגר של צילומים אנכיים משנת 1987.
המאגר כולל שטחים רחבים בחפיה סטריאוסקופית לצרכי מיפוי ואורתופוטו וכן צילומים בחפיות שונות לצורך פענוח השוואתי למגוון מטרות.

צילומי אויר אלכסוניים

צילומי אויר בזויות משתנות (הנקבעות לפי אופי הפרוייקט) המבוצעים ע"י מגוון מצלמות בפרמטרים שונים לצרכי מידול תלת מימדי ולתיעוד אומנותי של נופים ואתרים.

צילומי אויר במערכות לייזר (LIDAR)

צילומי אויר באמצעות מערכת LIDAR מוטסת המבצעת איסוף מידע גיאוגרפי ע"י ענן נקודות לייזר.
מערכת זו שפיתוחה נועד לאפיין את הקרקע באמצעות ענן נקודות קרן לייזר (50,000-100,000 נקודות בשניה), מקושרת למערכת GPS בעלת 6 מצבים (X,Y,Z ,עילוי, עילרוד וסבסוב).
* לאופק מאגר DTM של מרבית שטח ישראל שבוצע במערכת זו

כל הזכויות שמורות לאופק צילומי אויר © 2024

חייגו אלינו
דילוג לתוכן