תכנון ובנייה הוא נושא חשוב בכל חברה מערבית ותפקידו להסדיר את ניצול המרחב הציבורי לטובת החברה כמו גם את סוגיית הבעלות על הקרקע וזכויות הקניין הרלוונטיות. לצורך ניהול תהליכי התכנון הנדרשים, נעשה שימוש בשיטות רישום וקביעת בעלות על מקרקעין, כשבישראל נעשה תהליך זה באמצעות שיטת על ידי אגף רישום המקרקעין במשרד המשפטים. את שיטת הרישום מכירים רבים מאיתנו דרך הביטויים גוש וחלקה, שמהווים יחידות רישום קרקע ובעלות בישראל. לצורך השלמת תהליכי הרישום כאמור, נעשה שימוש בכלי חשוב הנקרא תצ"ר. מהו הכלי הזה ומה מטרתו? על כך בשורות הבאות.

 

מהו תצ"ר?

ובכן, תצ"ר או תכנית לצרכי רישום היא למעשה תכנית מדידה המיועדת להחליף תשריט תב"ע למסמך שניתן לרשום אותו בלשכת רישום המקרקעין. את התוכנית מכין מודד מוסמך ולאחר בדיקתה היא נדרשת לאישור מפ"י (מרכז מיפוי ישראל). לשם המחשה, תשריט תב"ע הוא תשריט כללי של אזור גאוגרפי מסוים ומשקף את מטרות התכנון הכלליות של האזור ואת ייעודי הקרקע באזור, אך לא מפרט את בעלות המקרקעין הספציפית בכל תא שטח. התוכנית לצרכי רישום היא זו שמאפשרת לרשם המקרקעין להמיר את ייצוג תא השטח מתשריט התב"ע למסמך שמפרט את מבנה המקרקעין אותו תא שטח, לאחר שהמקרקעין נרכש על ידי בעליו. את זה עושה רשם המקרקעין באמצעות הקצאת גושים וחלקות לבעלי הקרקעות והקצאה זו חייבת להיות מאוד מדויקת על סמך מדידות מדויקות בשטח אותן מבצע מודד מוסמך במסגרת תהליך יצירת התוכנית.

 

מהם השימושים המרכזיים בתוכנית לצרכי לרישום?

ובכן, ניתן למנות מספר שימושים מרכזיים שלשמם נועדה תוכנת תצ"ר:

  • הכנת תוכניות לצרכי רישום (פרצלציה ורה-פרצלציה)
  • מיפוי מקרקעין לצורך הסדרת בעלות בשטח
  • הכנת תוכניות לטובת שיכון ציבורי
  • תוכניות להסדרת גבולות שיפוט וחלוקה בין רשויות מוניציפליות
  • תוכניות לרישום בתים משותפים
  • רישום מקרקעין – חלקות מקרקעין, צו לבית משותף, זכויות משתכנים
  • רישום משבצות חקלאיות

בניית תצ"ר מבוצעת כאמור על ידי מודד מוסמך, אך על המודד עצמו להיעזר במידע גיאוגרפי זמין אותו הוא יכול לשלוף ממערכות gis ייעודיות לאזור. מערכות אלה כוללות בתוכן מידע גיאוגרפי על האזור ובאמצעות ניתוח נתונים באותן מערכות, יכול המודד ליצור תוכנית שמשלבת בין המדידות הנקודתיות שביצע בתא השטח הספציפי ובין המרחב הגיאוגרפי הכללי הנכלל בתכנית התב"ע. מהימנותו של המידע הגאוגרפי באותן מערכות gis משפיעה מאוד על רמת הדיוק של התוכנית ובהמשך לכך גם לאישור תכנית תצ"ר על ידי מפ"י.

חברת אופק צילומי אויר היא החברה המובילה בישראל בתחום צילומי האוויר, מידול תלת ממדי, מערכות GIS וצילום מרחבי פנורמי. לרשות החברה מערכות gis בהן עושים שימוש מודדים מוסמכים בכל רחבי הארץ לצורך יצירת תוכניות לצרכי רישום. לפרטים נוספים על שירותי החברה, צרו עמנו קשר עוד היום בטלפון 09-8653065.

כל הזכויות שמורות לאופק צילומי אויר © 2024

חייגו אלינו
דילוג לתוכן