תמונת אופק אייר

אורתופוטו

אופק מובילה שנים רבות בתחום צילומי אורתופוטו - צילום אוויר מיושר מעוגן ברשת קורדינטות עם אפשרות צפייה בקנ''מ 1:500 ועד קנ"מ 1:10,000.

צילומי האורתופוטו מבוססים על:  

  • רזולוציה- ביצוע אורתופוטו ברזולוציות משתנות על פי צרכי הלקוח.
  • איכות - הקפדה על דיוק גיאומטרי ורדיומטרי ברמה הגבוהה ביותר.

  • גמישות - החומר נמסר בכל פורמט מבוקש עם אפשרות הצגה תלת מימדית, תוספת שכבות גיאוגרפיות לפי הצורך והדפסות ענק איכותיות.

* ייחודיותנו בהתמודדות בפרוייקטים גדולים, כגון אורתופוטו ארצי שנתי וכיסויי מיפוי ואורתופוטו נרחבים בארץ ובחו"ל.

 

אורתופוטו - נהללאורתופוטו - נהריהאורתופוטו - צילום אויר מיושרמצלמת Vision Map מאפשרת צפיה בפרטים בגודל 5 סמ על הקרקע