תמונת אופק אייר

אופק צילומי אויר במדינות מתפתחות

אופק צילומי אויר מתמחה בביצוע פרוייקטים במדינות מתפתחות ומציעה פתרונות כוללים העונים על הדרישות והצרכים הייחודיים של מדינות אלה.

 

אופק מסייעת למדינות מתפתחות בהקמת מערכת מידע גיאוגרפי, ומספקת בין היתר, את השירותים הבאים:

  • הקמת מרכז מקומי למיפוי ו-GIS - פעילות הכוללת הכשרה של עובדי המרכז בנושאי GIS, פוטוגרמטריה, עיבוד תמונה ועוד.
  • איסוף מידע גיאוגרפי ברזולוציות ובקנה מידה שונים באמצעות מגוון מקורות כגון צילומי אוויר, הדמאות לווין ומיפוי קרקעי.
  • התמחות מעשית וייעוץ בשטח על מנת להבטיח מימוש מוצלח של התוכנית. פעילות זאת כוללת הצגת התוכנית למקבלי ההחלטות הרלוונטיים ולבכירי ממשל, והסבר לגבי התועלת הרבה שבתוכנית זו. אנו גם מסייעים למנהלי המרכז ליזום פרויקטים ייעודיים ומייעצים באשר לפיתוח והרחבה נוספים של התוכנית.
לימודי GIS לחניכים ממדינות מתפתחותלימודי GIS לחניכים ממדינות מתפתחותכיתת לימוד באופק צילומי אוירלימודי GIS לחניכים ממדינות מתפתחותכיתת לימוד באופק צילומי אויר