אופק השתתפה בכנס הבינלאומי הראשון למודיעין וליחידות מיוחדות

הסתיים בהצלחה פרויקט מיפוי כפר סבא באמצעות המובייל מאפר